விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிப்பதற்கு முன் ருத்ர சாப விமோசனம் படிக்க வேண்டுமா?

விஷ்ணு ஸஹாஸ்ரநாமத்தை மந்த்ரானுஷ்டனமாக செய்ய வேண்டும் என்றால் ருத்ர சாப விமோசனத்தை குருவிடமிருந்து மந்த்ரோபாசனையாக பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். பூஜைக்கும், படிப்பதற்கும், பாராயணத்திற்கும் இந்த நியமங்கள் இல்லை.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s