தாம்பூலம்


தாம்பூலம் தரும் முறைகள்: 
தாம்பூலம் என்பது வெற்றிலை, பாக்குக்கு வழங்கப்படும் பொதுப்பெயர். வெற்றிலையில் முப்பெருந்தேவியரும் வசிப்பதால் வீட்டிற்கு சுமங்கலிப் பெண்கள் வந்தால் கட்டாயம் தாம்பூலம் தருதல் வேண்டும். குறைந்த பட்சம் குங்குமமாவது தர வேண்டும். வெற்றிலை சத்தியத்தின் சொரூபம். அதனால்தான் நிச்சயதாம்பூலம் அன்று வெற்றிலை பாக்கை மாற்றிக் கொள்கின்றனர். நிச்சயம் செய்யப்பட்ட திருமணத்தை நிறுத்துவது, வாக்குத் தவறிய கொடும்பாவத்தைத் தேடித் தரும். எல்லா தெய்வ பூஜைகளிலும் தாம்பூலத்திற்கு முக்கிய இடம் உண்டு. நிவேதனத்திற்கு வெற்றிலை பாக்கு மிகவும் அவசியம். 

அம்பாளை மகிழ்விக்கும் செயல்களில் ஒன்று தாம்பூலம் தருதல்.

இது கீழ்க்கண்ட பொருட்களை உள்ளடக்கியது.

வெற்றிலை, பாக்கு, மஞ்சள், குங்குமம், சீப்பு, முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி, வளையல், மஞ்சள் கயிறு, தேங்காய், பழம், பூ, மருதாணி, கண்மை, தட்சணை, புடவை அல்லது ரவிக்கைத்துணி.

இதில் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு அர்த்தம் உண்டு. வெற்றிலை பாக்கு கொடுப்பதன் அர்த்தத்தை பார்த்தோம். 

மஞ்சள், குங்குமம், மஞ்சள் கயிறு சுமங்கலித் தன்மையை வழங்குகிறது.

சீப்பு கணவனின் ஆயுளை விருத்தி செய்கிறது. 

வளையல் மனம் அமைதி பெற.

கண்ணாடி கணவனின் ஆரோக்கியம் காக்க.

தேங்காய் பாவம் நீங்க, (மட்டைத் தேங்காய்  அளிப்பதே சிறந்தது. ) 

பழம் அன்னதானப் பலன் கிடைக்க.

பூ மகிழ்ச்சி பெருக.

மருதாணி நோய் வராதிருக்க.

கண்மை திருஷ்டி தோஷங்கள் அண்டாதிருக்க.

ரவிக்கைத்துணி அல்லது புடவை வஸ்திர தானப்பலன் அடைய வழங்குகிறோம்.

==============

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s