நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (33)

​ பவித்ர தாரணம்

ஸ்நானே ஹோமே ஜபே தானே ஸ்வாத்யாயே பித்ருகர்மணி |

கரௌ ஸ தர்பௌ குர்வீத ததா ஸந்த்யாபிவாதனே ||

ஸ்நானம், ஸந்த்யோபாஸனம், பூஜை, ஜபம், ஹோமம், தானம், வேதாத்யனம் மற்றும் பித்ரு கர்மாக்கள் செய்யும் சமயங்களில் கண்டிப்பாக பவித்ரம் போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். இந்த பவித்ரம் தர்ப்பையினால் செய்யப்படும்.

”ஸ பவித்ரௌ கரௌ” என்றால் இரண்டு கைகளின் மோதிர விரல்களுக்கு தேவ பவித்ரத்தை போட்டுக் கொண்டு ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். “பவித்ரம் வை ஹிரண்யம்” என்ற கூறப்பட்டுள்ளதால் ஸ்வர்ண(தங்கம்) பவித்ர மோதிரத்தை கூட போட்டுக் கொள்ளலாம். இதி தர்ப்பை பவித்ரத்தை விட மிகவும் ஸ்ரேஷ்டமானது. பவிதரத்தை போட்டுக் கொண்டு ஆசமனம் செய்வதினால் “தர்ப்பை” உச்சிஷ்டமாக(எச்சில்) கருதப்படமாட்டாது. அதனால் ஆசமனம் செய்த பிறகு பவித்ரத்தை உச்சிஷ்டமாக(எச்சில்) கருதக்கூடாது. ஆனால், ஒரு வேளை பவித்ரத்தை போட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே போஜனம் செய்தால், அது உச்சிஷ்டம் ஆகும். அப்பொழுது அதனை கண்டிப்பாக விஸர்ஜனம் செய்யவும்.

பித்ரு கர்மா செய்யும் பொழுது தவிர மற்ற எல்லா சுப காரியங்களிலும் இரண்டு தர்ப்பைகளினால் செய்யப்பட்ட தேவ பவித்ரத்தையே இரண்டு கைகளின் மோதிர விரலில் போட்டுக் கொள்ளவும். மந்திரத்தை உச்சரிக்காமல் போட்டுக் கொள்ளப்பட்ட பவித்ரத்தினால் செய்யப்பட்ட கர்மா பலனைத் தராது. அதனால் மந்திரத்தினால் அபிமந்திரிக்கப்பட்ட பின்னரே பவித்ரத்தை போட்டுக் கொள்ளவும். ப்ரணவத்தினாலோ, எல்லா வ்யாஹ்ருதிகளுடன் கூடிய காயத்ரி மந்திரத்தினாலோ அல்லது “பவித்ரம் தே” என்ற பவித்ர தாரணத்திற்காக கூறப்பட்டுள்ள மந்திரத்தினாலோ பவித்ரத்தை போட்டுக் கொள்ளவும். ஜீவபித்ருக்கள் (தந்தை உயிருடன் இருப்பவர்களும்) தேவ பவித்ரத்தையே போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளவும். பித்ரு கர்மாக்களில் மூன்று தர்ப்பைகளினால் அல்லது அந்தந்த சமயங்களில் கூறப்பட்டுள்ள அதிக எண்ணிக்கை கொண்ட் தர்ப்பைகளினால் செய்யப்பட்ட பவித்ரத்தை மந்திரம் சொல்லி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.

இந்த இரண்டு பவித்ரத்தை ஒவ்வொரு நாளும் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. ஸ்நானம், ஸந்த்யோபாஸனம் முடிந்த பிறகு பவித்ரங்களை கையிலிருந்து எடுத்து ஒரு சுத்தமான இடத்தில் வைத்துக் கொண்டால், மறுபடியும் அவற்றையே போட்டுக் கொண்டு மற்ற கர்மாக்களை செய்யலாம். உச்சிஷ்டமான ஆகும் பொழுது, ஸ்ராத்த கர்மா செய்யும் பொழுது மட்டும் அந்த பவித்ரத்தை விஸர்ஜனம் செய்யவும். அது போன்ற சமயங்களில் பவித்ர க்ரந்தியை(முடிச்சு) அவிழ்க்க வேண்டு வரும். அதனால் அப்பொழுது பவித்ரத்தை விஸர்ஜனம் செய்வதை தவிர வேறு வழியில்லை. யக்ஞோபவீதம் போலவே இவற்றையும் சுத்தமான இடத்திலேயே போட வேண்டும். ஜலத்தில் விஸர்ஜனம் செய்யலாம் அல்லது சுத்தமான இடத்தில் பூமியை தோண்டி ‘ஓம்’ என்ற ப்ரணவத்தை உச்சரித்துக் கொண்டு பவித்ரங்களை வைத்து மண்ணை போட்டு மூடி விட வேண்டும்.

பவித்ரம் அல்லாது, மற்ற கர்மாக்களில் உபயோகப்படுத்திய தர்ப்பைகளை, வேறு எந்த கர்மாக்களில் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அதனால் பிரதி தினமும், புது தர்ப்பையை உபயோகிக்க வேண்டும். ஒரு வேளை ஒவ்வொரு நாளும் தர்ப்பை கிடைக்காவிட்டால் அமாவாசை அன்று தர்ப்பையை அறுத்து எடுக்கலாம். அமாவாசை அன்று எடுக்கப்பட்ட தர்ப்பை ஒரு மாதம் வரை உபயோகிக்கலாம். பாத்ரபத அமாவாசை அன்று தர்ப்பை செடியை அறுத்து எடுக்கும் பட்சத்தில் அந்த தர்ப்பையை ஒரு வருடம் வரை உபயோகிக்கலாம்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s