நித்ய மானுஷ்டானம் (17)

​ க்ஷௌர கர்மா-முடி வெட்டுதல்

க்ஷௌர கர்மாவை பற்றி சாஸ்திரம் ஒரு முறையை அழுத்தம் திருத்தமாக கூறியுள்ளது. முகத்தில் உள்ள கேசத்தை (தாடி) முதலில் வலது பக்கதிலிருந்து ஆரம்பித்து பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். பிறகு மீசையை கத்திரித்த பின்பு கக்கத்தில் உள்ள கேசங்களை எடுத்த பிறகு தலைமுடியை கத்திரிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு அவசரத்தை பொறுத்து மற்ற கேசங்களை கத்தரிக்க வேண்டும். கடைசியாக நகங்களை கத்திரிக்க வேண்டும் என்று விதானம் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஏகாதசி, சதுர்த்தசி, அமாவாசை, பௌர்ணமி, ஸங்க்ராந்தி, வ்யதிபாதம், வ்ருஷ்டி (வேலை) முதலியவை மற்றும் விரத தினங்களில், ஸ்ராத்த தினத்தன்று, செவ்வாய், சனிக்கிழமைகளில் க்ஷௌர கர்மா கூடாது.
ஞாயிறு அன்று க்ஷௌரம் செய்து கொள்வதன் மூலம் ஒரு மாதம் ஆயுளும், சனி அன்று க்ஷௌர கர்மா செய்து கொள்வதன் மூலம் ஏழு மாதம் ஆயுளும், செவ்வாய் அன்று செய்து கொள்வதன் மூலம் எட்டு மாத ஆயுளும், அந்தந்த நாட்களுக்கு சொந்தமான அபிமான தேவதைகள் வீணாக்குவர். இதே விதமாக புதன் கிழமை அன்று க்ஷௌரம் செய்து கொள்வதன் மூலம் ஐந்து மாத ஆயுளும், திங்கள் மூலம் ஏழு மாத ஆயுளும், வியாழன் மூலம் பத்து மாத ஆயுளும், வெள்ளி மூலம் பதினோறு மாத ஆயுளும், அந்தந்த நாட்களுக்கு சொந்தமான அபிமான தேவதைகள் அபிவ்ருத்தி செய்வர்.  புத்திரர்கள் இல்லாத க்ருஹஸ்தர்கள் மற்றும் ஒரே ஒரு புத்திரன் உள்ளவர்கள் திங்கட்கிழமை அன்று க்ஷௌரம் செய்து கொள்ளக்கூடாது. அதே விதமாக லக்ஷ்மியை கோருபவர்கள் வியாழக்கிழமை அன்று க்ஷௌர கர்மா செய்து கொள்ளக்கூடாது என்று இந்த விதமாக க்ஷௌர கர்மா பற்றி கார்கேய மஹரிஷி கூறியுள்ளார்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s