நித்ய மானுஷ்டானம் (15)

 தந்த சூர்ணம்

சில சந்தர்ப்பங்களில், சில ப்ரத்யேக தினம், திதிகளில் பல் தேய்க்கும் குச்சியினால் தந்த தாவனம் கூடாதென்று சாஸ்திரங்களில் நிஷேதிக்கப்பட்டுள்ளதாக (நேற்றைய பதிவை பார்க்கவும்) ஸ்பஷ்டமாக புரிகிறது. இந்த நிஷேத காலத்தில் ‘தந்த சூர்ண”த்தை உபயோகப்படுத்துவதன் மூலம் தந்தங்களை கண்டிப்பாக சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் அறிவுறித்தியுள்ளது. தந்தங்களுக்கும் மற்றும் சரீர ஆரோக்கியத்திற்கும் பிரிக்க முடியாத பலமான சம்மந்தம் உள்ளது. அதனால்தான் இப்படிப்பட்ட விதி-நிஷேதங்களை சாஸ்திரங்கள் அறிவுறித்தியுள்ளன என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். ஒவ்வொருவரும் தங்களது தந்தங்களை, நாவினை, வாயினை ஆயுட்காலம் உள்ள வரை சுத்தமாகவும் மற்றும் ஆரோக்கியமாகவும் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். அதனால் ஒவ்வொரு நாளும் ப்ராத: காலத்தில் மற்றும் உறங்குவதற்கு முன்பும் இரண்டு முறை கண்டிப்பாக தந்த தாவனம் செய்ய வேண்டும் என்று வைத்தியம் மற்றும் அநேக சாஸ்திர க்ரந்தங்களில் அழுத்தம் திருத்தமாக கூறப்பட்டுள்ளது. இது மட்டுமல்லாமல், ஆஹாரம் உட்கொள்ளும் ஒவ்வொரு முறையும் கண்டிப்பாக 12 அல்லது 16 முறை ஜலத்தினால் நன்றாக கொப்பளித்து உமிழ வேண்டும் என்றும், தந்தங்களை நன்றாக விதிக்கப்பட்ட குச்சியினால் சுத்தம் செய்து கொள்ள் வேண்டும் என்றும் பல விதமான ஆரோக்கிய சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s