நித்ய மானுஷ்டானம் (13)

​தந்த தாவனத்திற்கு உபயோகப்படும் குச்சிகள்

கருவேலம், புங்கை, கடம்பு, ஆலம், புளியம், மூங்கில், மா, வேப்பம், நாயுருவி, வில்வம், எருக்கு, அத்தி, எலந்தை, அருச்சுனம் முதலிய செடி, மரங்களின் குச்சிகள் தந்த தாவனத்திற்கு உத்தமம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பால் சுரப்பது, முட்களுடன் இருக்கும் வ்ருக்ஷங்களின் குச்சிகள் பவித்ரம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. இப்படிப்பட்ட குச்சிகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும். பச்சையானவை, ரந்த்ரம் (ஓட்டை) இல்லாத குச்சிகளையே உபயோகப்படுத்தவும். காய்ந்து போனவை, பூச்சி கடித்தவை, வளைந்து நெளிந்து உள்ளவை, மேல் பட்டை இல்லாதவை போன்ற குச்சிகளை எப்பொழுதும் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. கல்யாண முருங்கை, முள் முருங்கை மரத்தின் குச்சியை எப்பொழுதும் உபயோகிக்கக்கூடாது. 
உபயோகப்படாத குச்சிகள்

கல்யாண முருங்கை, பஞ்சு, தர்ப்பை, புல், பொன்னான்கொட்டை போன்ற மரங்களின் குச்சிகள் தந்த தாவனத்திற்கு பயன்படாது.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s