நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (12)

​தந்த தாவன விதி

முகத்தை சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளாமல் பூஜை, பாராயணம், மந்த்ரம், ஜபம் போன்றவற்றை செய்தால் பலன் இருக்காது. அதனால் பிரதி தினமும் முக ஸுத்திகாக தந்த தாவனத்தை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். எப்பொழுதும் கிழக்கு திசை, வடக்கு திசை மற்றும் ஈஸான்ய திசையில் முகமிருக்கும் படி உட்கார்ந்து தந்த தாவனம் செய்ய வேண்டும். அதன் மூலம் நல்ல ஆரோக்கியம், ஸௌக்யம் கூடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தெற்கு திசை, மேற்கு திசை நோக்கி தந்த தாவனம் செய்யக்கூடாது. ப்ராஹ்மணர்களுக்கு பல் தேய்க்கும் குச்சி 12 அங்குலமும், க்ஷத்ரியர்களுக்கு 9 அங்குலம், வைசியர்களுக்கு 6 அங்குலம், ஸூத்ரர்களுக்கு மற்றும் ஸ்த்ரீகளுக்கு (பெண்களுக்கு) 4 அங்குலம் இருக்க வேண்டும் என்பது ப்ரமாணம். பல் தேய்க்கும் குச்சி சிறு விரல் அளவு தடிமனமாக இருக்க வேண்டும்.  குச்சியின் ஒரு புறத்தை ம்ருதுவாக இருக்கும்படி நசுக்கி (ப்ரஷ் போன்று) தயார் செய்ய வேண்டும்.  தந்த தாவனம் செய்யும் பொழுது கைகள் முழங்கால்களுக்குள் இருக்க வேண்டும். குச்சியை ஜலத்தினால் சுத்தம் செய்து இந்த மந்திரத்தினால் உச்சரித்து அபிமந்த்ரிக்கவும். “ஆயுர்பலம் யஸோ வர்ச: ப்ரஜா: பஸுவஸூநி ச | ப்ரஹ்மப்ரஜ்ஞாம் ச மேதாம் ச த்வம் நோ தேஹி வநஸ்பதே ||”  அதன் பிறகு மௌனமாக ஈறுகள் மேல் படாமல் மற்றும் கஷ்டமில்லாமல் குச்சியினால் தந்தங்களை சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும். தந்தங்களை நல்லபடியாக சுத்தம் செய்த பிறகு பல் தேய்த்த குச்சியை மறுபடியும் ஜலத்தினால் சுத்தம் செய்து, உடைத்து நிர்ருதி திசையில் (தென் மேற்கு) நல்ல இடத்தில் போட்டு விட வேண்டும். பிறகு நாவினை சுத்தம் செய்யும் குச்சியினால் நாவினை சுத்தம் செய்து 12 முறை கொப்பளிக்க வேண்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s