நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (8)

ப்ராத: ஸ்மரணம்

ப்ராத: காலத்தில் இந்த ஸ்லோகங்கள் படிப்பதின் மூலம் நமக்கு அளவில்லா மேன்மை உண்டாகும். 1) நாளெல்லாம் சுபமாக இருக்கும். 2) து:ஸ்வப்னம் (கெட்ட கனவு) பயம் விலகும் 3) கலிதோஷம் போகும் 4) ஸத்ருபயம் அகலும் 5) பாப பயம் விலகும் 6) உயிர்பயம் நீங்கும் 7) விஷபயம் இராது 8)தர்ம சிந்தனை வளரும் 9) அஜ்ஞானியர்களுக்கு ஞானம் லபிக்கும் 10) வியாதிகள் அண்டாது 11) ஸம்பூர்ணமான ஆயுள் கிட்டும் 12) எல்லா காரியங்களிலும் விஜயம் உண்டாகும் 13) ஏழைகளுக்கும், தரித்ரவான்களுக்கும் தனம் கிட்டும் 14) பசி, தாகம், ஆசைகளின் பாதிப்பு இராது 15) எல்லா கஷ்டங்களிலிருந்தும் விமுக்தி கிடைக்கும் 16) இன்னும் பலவிதமான பலன்கள் அளவில்லாமல் கிட்டும்.  நிஷ்காம கர்மாவை அனுஷ்டிப்பவர்களும் பகவத் ப்ரீதிக்காக இந்த ஸ்லோகங்களை படிக்கவும். 1) கணேஸ    ஸ்மரணம் 2) விஷ்ணு ஸ்மரணம் 3) சிவ ஸ்மரணம் 4) தேவி ஸ்மரணம் 5) ஸூர்ய ஸ்மரணம் 6) த்ரிமூரித்தியுடன் கூடிய நவக்ரஹ ஸ்மரணம் 7) ரிஷி ஸ்மரணம் 8) ப்ரக்ருதி ஸ்மரணம் 8) புண்ய ஸ்லோகங்களின் ஸ்மரணம் 9) ஸர்வதேவ ஸ்மரணம்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s