நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (4)

​மங்கள திரவியங்களின் தரிசனம் ”ரோசனம் சந்தனம் ஹேமம் ம்ருதங்கம் தர்சனம் மணிம் | குருமக் னிம் ரவிம் பஸ்யேன்னமஸ்யேத் ப்ராதரேவ ஹி||” கோரோஜனம், சந்தனம், ஸ்வர்ணம், சங்கு, மிருதங்கம், கண்ணாடி, முத்து போன்ற மங்களபிரதமமான வஸ்துக்களை தரிசனம் செய்யவும். பிறகு குருவிற்கு, அக்னிக்கு, சூரியநாராயணனுக்கு நமஸ்கரிக்கவும்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s