நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (3)

​பூமி வந்தனம்

படுக்கையிலிருந்து எழுந்து பூமி மேல் காலை வைப்பதற்கு முன் பூமாதாவிற்கு வந்தனம் செய்ய வேண்டும். பூமாதாவின் மேல் பாதங்கள் படாமல் இருக்க முடியாது. ஆதலால், பூமாதாவின் மேல் பாதங்கள் படாமல் இருக்க முடியாது என்பதற்காக மன்னிப்பு கோரி இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ல வேண்டும். “ஸமுத்ரவஸனே தேவி பர்வத ஸ்தனமண்டலே | விஷ்ணுபத்நீ நமஸ்துப்யம் பாதஸ்பர்ஸனம் க்ஷமஸ்வ மே|| சமுத்திரம் போல் வஸ்திரத்தை தரித்து, மலை போன்று ஸ்தன்யத்துடன் (மார்பகம்) ஸோபிக்கும் ஸ்ரீ விஷ்ணு பகவானின் தர்மபத்னியான ஓ ப்ருத்வீ தேவி | உன்னுடைய தயையினால் என் பாத ஸ்பர்ஸத்தை மன்னிப்பாயாக தாயே| என்று பூமாதாவிடம் மன்னிப்பு கோரும் வகையில் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி முதலில் வலது காலை பூமியில் ஊன்றி எழுந்திருக்கவும்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s