நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (10)

​சூழ்நிலையை பொறுத்து ஸௌச பேதங்கள்

சூழ்நிலையின் மாறுதல் காரணமாக ஸௌசம் அல்லது ஸுத்தியின் க்ரியை மாறும். ஸ்த்ரீகளுக்கு (பெண்களுக்கு), ஸூத்திரர்களுக்கு மற்றும் இரவு நேரங்களில் மற்றவர்களுக்காகவும் இந்த விதானம் சரிபாதியாக குறையும்.  யாத்திரை மற்றும் ப்ரயாணத்தில் இருக்கும் போது சதுர்த்தாம்சம் ஆசரித்தாலும் போதும். வியாதியஸ்தர்களுக்கு, இந்த அனுஷ்டானம் அவர்களின் சக்தியின் மீது சார்ந்து இருக்கும். ஆனால் இதற்கு முன்னால் சொல்லப்பட்ட விதி அனைத்தும் ஆரோக்கியமாக உள்ள க்ருஹஸ்தர்களுக்காக தான் என்பதை மனதில் கொள்ளவும். ஆனால் ப்ரஹ்மசாரிகள் இரட்டிப்பும், வானப்ரஸ்தர்கள் மூன்று பங்கும், ஸந்நியாசிகள் நான்கு பங்கும் ஸௌச விதியை ஆசரிப்பது உத்தமம்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s