புண்ணியம் பாவம்

​புண்ணியம், பாவம், பிறவிச் சுழல், கர்ம யோகம்:

1. வேதங்கள் – உபநிடதங்கள் – புராணங்கள் – இதிகாசங்கள் – சாத்திரங்கள் – ஞானிகள் மற்றும் அருளாளர்களின் பாடல்கள் போன்றவை ‘எவை பாவச் செயல்கள் – எவை புண்ணியச் செயல்கள்’ என்று தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றன.
2. புண்ணிய செயல்கள் புரிந்த நிலையிலும், அச்செயல்களின் நற்பலனை அனுபவிக்க ஒரு ஆன்மா மீண்டும் இப்புவியில் பிறப்பு எடுக்க நேரிடுகிறது.
3. பாவச் செயல்கள் புரிந்த ஆன்மாக்கள், அச்செயல்களின் தீய பலன்களை அனுபவிக்க மீண்டும் இப்புவியில் ஜனிக்கும்.
4. புண்ணியம் – பாவம் இவைகளை முழுவதுமாய் இழந்த பின்பே ஒரு ஆன்மா முக்தி நிலையைப் பெறுகிறது.
5. புண்ணியச் செயல்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறவியிலேயே ஆட்படுத்தும். பிறவாமையாகிய முக்தியை நல்காது. எனில் புண்ணியச் செயல்கள் புரிவதை துறந்து விடலாமா?
6. அதுவும் இயலாது. புண்ணியச் செயல்கள் புரிவதற்கு சக்தி இருந்தும் அவைகளை புரியாமல் விடுப்பது பாவச் செயலாக மாறி மீண்டும் பிறவியில் ஆட்படுத்தும்.
7. எனில் இக்கொடிய பிறவிச்சுழலில் இருந்து மீள என்ன தான் வழி? புண்ணியச் செயல்கள் செய்தாக வேண்டும். ஆனால் ‘நான் செய்கிறேன்’ என்ற தன்முனைப்பு இல்லாது செயல் புரிதல் வேண்டும்.
8.’இறைவனே செய்விப்பவன் – தான் வெறும் கருவியே’ என்று கருதி, பலனில் பற்று வைக்காது புரியப்படும் நற்செயல்களின் விளைவுகளுக்கு இறைவன் தானே பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறான். ஆதலால் அவை புண்ணியப் பலன்களாக மாறி ஆன்மாக்களை பந்தப் படுத்தாமல், முக்தி நிலைக்கு படிகளாக மாறுகிறது.
9. இந்து தர்மம் பலனை துறக்கச் சொல்லவில்லை. பலனில் உள்ள பற்றையும் எதிர்பார்ப்பையும் மட்டுமே துறக்குமாறு வலியுறுத்துகிறது.
திருக்குறளில் கர்ம யோகம் (கடவுள் வாழ்த்து):-

இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்

பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு!!!
பொருள்:-

இறைவனின் உண்மையான தன்மையை உணர்ந்து, (இறைவனே செய்விப்பவன் – ஆன்மாக்கள் கருவி என்று தெளிந்து) இறைவனின் புகழை விரும்பி போற்றுபவரிடம், அறியாமையால் விளையும் இருவகை வினையும் (நல்வினை, தீவினை) சேர்வதில்லை.
ஆன்மாக்கள் முக்தி நிலைக்கு செல்வதற்கு தடையாக விளங்கும் இரு சங்கிலிகளால் பிணைக்கப் பட்டுள்ளனர். ‘புண்ணியம்’ என்பது பொன் விலங்கு. பாவம் என்பது ‘இரும்பு விலங்கு’. இரண்டுமே பிறவியில் ஆழ்த்தக் கூடியது!!!

Advertisements

One thought on “புண்ணியம் பாவம்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s