தெய்வம்


ஸ்ரீ மஹாபெரியவாளின் அருள் வாக்கு
“ஸ்வாமி ஒருவர் தானே! உங்களுக்கு மட்டும் என்ன முப்பது முக்கோடி தேவதைகள்?” என்று மற்ற மதஸ்தர்கள் நம்மைப் பரிகாசம் செய்கிறார்கள்.
ஸ்வாமி ஒருவர் தான்.
அவரைத் தான் நாம் பேச்சு வழக்கில் ‘தெய்வம்’, ‘தெய்வம்’ என்கிறோம். தெய்வம் என்றால் விதி என்றே அர்த்தம். நாம் சுவாமி என்ற அர்த்தத்தில் அந்த பதத்தை உபயோகிக்கிறோம். தெய்வமும் தேவர்களும் ஒன்றுயென்று நினைத்துக்கொண்டு ‘முப்பது மூன்று கோடி தெய்வமாவது?’ என்று நாமும் மற்ற மதஸ்தர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு கேலியாக எண்ணுகிறோம்.
“தெய்வம் வேறு, தேவர்கள் வேறு, ஸ்வாமி ஒருவர் தான்!” என்பதே நமது மதம். அவரே மூன்று ரூபங்களை எடுத்துக்கொண்டு பிரம்மாவாகச் சிருஷ்டிக்கிறார்; விஷ்ணுவாகப் பரிபாலிக்கிறார்; ருத்திரனாக சம்ஹாரம் செய்கிறார்.
உண்மையில் இவர்களும் வேறு வேறு இல்லை.
கோர்ட்டுக்கு போகும்போது தாசில்தார் சூட்டுப் போட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார். பூஜை செய்யும் போது அவரே பஞ்சகச்சம் கட்டிக் கொள்கிறார். பத்தினி அகத்தில் இல்லாமால் அவரே சமையல் செய்யும்போது துண்டை மட்டும் இடுப்பில் சுற்றிக் கொள்கிறார்.
நாம் சாமானிய ஜீவர்கள்- வேலைக்கு தகுந்தபடி உடுப்பை மட்டும் மாற்றிக்கொள்கிறோம். சர்வ சக்தனனான ஸ்வாமி வேலைக்கு ஏற்ப ரூபத்தையும் மாற்றிக்கொள்வார்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s