ஞானம்


​★சரணாகதி★

     சரணாகதி என்பது  வெல்லப்பிள்ளையாரைக்  கிள்ளி அவருக்கே  நிவேதனம்  செய்வதைப் போன்றது,

     உடல்,  பொருள், ஆவி அனைத்தையும் கடவுளுக்கே அர்ப்பணிக்கிறோம்,  என்கிறோம், அவை  நம்முடையவையா? இல்லை,  நம்முடையது என்று  தவறாக நினைத்திருந்து உண்மையில் கடவுளுடையது என்று உணர்கிறோம்,

       கடவுள்  மட்டுமே  இருக்கிறார் என்ற இந்த அறிவு “ஞானம் ” எனப்படும், (கடவுள் ஆத்மா ஆகியவை  ஓருபொருட் கிளவிகள்)

      பக்திக்கும், ஞானத்திற்கும்  இடையே  வேறுபாடு  இல்லை,

 ★பக்தி என்பது ஞானத்தின் தாய்★

–பகவான் ஸ்ரீரமணமகரிஷி

Advertisements

One thought on “ஞானம்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s