நித்ய கர்மானுஷ்டானம் – ப்ரஹ்ம முஹூர்த்தத்தில் எழுந்திருத்தல்

சூரியோதயத்திரற்கு முன்பு நான்கு நாழிகைக்கு என்றால் 96 நிமிடங்களுக்கு முன்னரே ப்ரஹ்ம முஹூர்த்தத்தில் உறக்கத்திலிருந்து விழித்தல் வேண்டும். இந்த பவித்ரமான சமயத்தில் உறங்குவதை சாஸ்திரங்கள் அங்கீகரிக்கவில்லை. “ப்ராஹ்மே முஹூர்த உத்திஷ்டேத் ஸ்வஸ்தோ ரக்ஷார்தமாயுஷ:| ஸரீரம் சிந்தம் நிர்வர்த்ய க்ருத ஸௌச விதிஸ்தத:|| ஆரோக்கியமாக இருப்பவர் தனது ஆயுளை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு ப்ரஹ்ம முஹூர்த்தத்தில் தூக்கத்தை விட்டுவிட்டு படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருக்க வேண்டும். பிறகு சரீர பிணியை போக்கிக் கொள்வதற்கு நியமத்துடன் கூடிய ஸௌச விதியை அனுஷ்டிக்க வேண்டும்.  என்றால் முழுமையாக நல்ல ஆரோக்கியசாலியாக இருப்பதற்கு உலக நியதியை கண்டிப்பாக அனுஷ்டிக்க வேண்டும். “ப்ரஹ்ம முஹூர்தே யா நித்ரா ஸா புண்யக்ஷயகாரிணீ| தாம் கரோதி த்விஜோ மோஹாத் பாதக்ருச்ச்ரேண ஸுத்த்யதி|| ப்ரஹ்ம முஹூர்த்தத்தில் உறங்குதல் புண்ணியத்தை நசிக்கும். அந்த சமயத்தில் உறங்குபவர் பாபங்களிலிருந்து விமுக்தியாவதற்கு பாதக்ருச்ச்ரம் என்ற (விரதம்) பிராயஸ்சித்தமாக செய்து கொள்ள வேண்டும்.

Advertisements

One thought on “நித்ய கர்மானுஷ்டானம் – ப்ரஹ்ம முஹூர்த்தத்தில் எழுந்திருத்தல்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s