ஏகாதசி மரணம் துவாதசி தகனம்

ஏகாதசி மரணம் துவாதசி தகனம்…
(மீள்பதிவு)

ஒரு விஷயத்தில் நாம் மிகச் சரியானவர்கள்…

தவறாக புரிந்து கொள்வதில்…

இது…

ஏகாதசி ஸ்மரணம், துவாதசி தகனம்….

ஏகாதசியில் விரதம் இருந்து திருமாலைத் துதிக்க,(ஸ்மரணம்) வேண்டும்.

துவாதசியில் விரதம் பூர்த்தி செய்து தகனம்(பாரணை – உணவு) செய்யவேண்டும்.

தகனம் என்றால் – ஆகாரம், சீரணம், எரித்தலாகிய சுத்தீகரணக் கிரியை என்று பொருள்.

ஏகாதசியில் அவன் நாமம் சொல்லி, அவன் சிந்தனையாகவே இருந்து, துவாதசியில் அவன் பிரசாதமாய், திருத்துழாய் (துளசி) மற்றும் நீர் அருந்தி பின் அவருக்கு படைக்கப் பட்ட உணவு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் அருந்தி நம்மை நாமே சுத்தீகரணம் செய்து கொள்ள வேண்டிய நாள்…

நண்பர் ஒருவருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது தெரிந்த விஷயம்…

Advertisements

One thought on “ஏகாதசி மரணம் துவாதசி தகனம்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s