Gayatri mantra

image

Gayathri and the Significance of the Number 24.

Gayathri Exists 24 Lettered Encompassing the Secret of the Universe. Every letter of the Gayathri Signifies the 24 Avatharams ., Shakthis., Rishi., Chandass., Tattwas and Colours Narayanan has Narrated it to Naradamaharishi.

I.  GAYATHRI
1.Tat.,  2. Sa., 3.Vi., 4.Thur., 5.Va., 6.Rae. 7.Nya., 8 Am., 9.Br., 10.Go., 11.Dae., 12.Va., 13.Sya., 14.Dhee., 15.Ma., 16.Hi., 17.Dhi., 18.,Yoa., 19.Yoa., 20.Nah., 21.Pra., 22.Cho., 23.Da., 24.Yat.

II.  THE DEVATAS PERTAINING TO EVERY LETTER OF GAYATHRI
1.Agnidevan., 2.Prajapati., 3.Chandran., 4.Eeshanan., 5.Adityan., 6.Gargyapathyan., 7.Manthram., 8.Bhagan., 9.Ariyamav., 10.Savithav., 11.Thwashtavu., 12.Pushtavu., 13.Indragnikal., 14.Vayu., 15.Vamadevan., 16.Mitravarunanmaar. 17.Brathyavan., 18.Vishnu., 19.Vamanan., 20.Vishwadevan., 21.Rudran., 22.Kuberan., 23.Ashwini Kumaranmaar., 24.Brahmadhi Devatamaar.

III.  SHAKTHIS
1.Vamadevi., 2.Priya., 3.Sathya., 4.Vishwam., 5.Bhadravila., 6.Prabhavathi., 7.Jaya., 8.Shanta., 9.Kantha., 10.Durga., 11.Saraswathi., 12.Vidruma.,13.Vishalesa., 14.Vyapini., 15.Vimala., 16.Thamopaharini., 17.Sushama., 18.Vishwayoni., 19.Vijaya., 20.Vasham., 21.Padmalaya.,  22.Parashoba., 23.Bhadrakali., 24 Thripadi.

IV.  MUDHRAS.
1.Sanmukham., 2.Sampudam., 3.Vidatham., 4.Visthritham., 5.Dwimukham., 6.Thrimukham., 7.Chathurmukham., 8.Panchamrutham., 9.Shamnukham., 10.Adomukham., 11.Vyapakanjalikam., 12.Sharanam., 13.Yamapasham., 14.Grathikam., 15.Sanmukhamukham., 16.Vilikaam., 17.Mushtiam., 18.Matsyam., 19.Korma., 20.Varaham., 21.Sihakrantham., 22.Mahakrantham., 23.Mudhkaram., 24.Pallavam.

V.  RISHI
1.Vashishtan., 2.Bharadwajan., 3.Gargan., 4.Upasana., 5.Bhrigu., 6.Shariyanu., 7.Lohitan., 8.Vishnu., 9.Shatathavan., 10.Sanalkumaran., 11.Vedavyasan., 12.Shukadevan., 13.Parasharan., 14.Poutrakan., 15.Krithu., 16.Vashashan., 17.Kashyapan., 18.Atri., 19.Agastyan., 20.Udalakan., 21.Angirass., 22.Namakethu., 23.Mudgalan., 24.Vishwamitran.

VI.  CHANDASSUKAL.
1.Gayathri., 2.Ushnik., 3.Anushtup., 4.Brihathi., 5.Pakthi., 6.Thrishtup., 7.Jagathi., 8.Athijagathi., 9.Shakvari., 10.Athishakvari., 11.Dhrithi., 12.Athidhrithi., 13.Virat., 14.Prastharapankthi., 15.Krithi., 16.Prakriti., 17.Akriti., 18.Vikriti., 19.Samkriti., 20.Aksharapankthi., 21.Bhuh., 22.Bhuvah., 23.Swa., 24.Jyothishmathi.

VII.  TATTWAS
1.Prati., 2.App (Jalam)., 3.Tejas (Agni)., 4.Vayu., 5.Akasham., 6.Gandham., 7.Rasam., 8.Roopam., 9.Shabdam., 10.Sparsholt., 11.Vakyam., 12.Padam., 13 Malam., 14.Visarjjendriyam., 15.Thokku (Skin)., 16.Kannu., 17.Chevi (Ears)., 18.Naaku (Tongue)., 19.Mooku (Nose)., 20.Manassu., 21.Buddhi., 22.Ahamkaram., 23.Chittam., 24.Gnanam.

VIII.  NIRAMKAL (Colours)
1.Chambakam., 2.Kayamboo., 3.Pavizham., 4.Spadikam., 5.Thamarapoo., 6.Arunadityan., 7.Shankakunandakal., 8.Illam thamara illa., 9.Padmaragam., 10.Indraneelamani., 11.Muthu., 12.Kumkumam., 13.Anjanam., 14.Raktam., 15.yb., 16.Thaen., 17.Manjal., 18.Kundadhukgandangal., 19.Sooryarashmi., 20.Shukapushpam., 21.Thamara., 22.Kaithapoo., 23.Mallikakusumam., 24.Karaveerapushpam.

IX.  AVATHARAMKAL
1.Sanakan., 2.Sanandan., 3.Sanathanan., 4.Sanalkumaran., 5.Varaham., 6.Naradan., 7.Nara Narayananmaar 8.Dattatreyan., 9.Yajnan., 10.Rishaban., 11.Kapilan., 12.Matsyam., 13.Mohini., 14.Koormam., 15.Garudan., 16.Dhanvantari., 17.Narasimham., 18.Vamanan., 19.Parashuraman., 20.Vasan., 21.Shriraman., 22.Bhalabadraraman., 23.Shrikrishnan., 24.Kalki.

Advertisements

One thought on “Gayatri mantra

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s