திருமணப் பொருத்தங்கள்

1) தினம்:

பெண் நட்சத்திரம் முதல்

பிள்ளை நட்சத்திரம் வரை

எண்ணி அதை 9ஆல் 

வகுத்து மிச்சம் 2, 4, 6, 8, 9

என வந்தால் தினப்பொருத்தம் உண்டு.

மற்றவை வந்தால் பொருத்தம் இல்லை.

2) கணம்:

ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கும் என்ன

கணம் என பஞ்சாங்கத்தில் அறியலாம்.

ஆண், பெண் இருவருக்கும் ஒரே கணம்

ஆனாலும், தேவ கணம், மனுஷ

கணமானாலும் கணப் பொருத்தம்  உண்டு.

பெண் மனுஷ கணமும் பிள்ளை ராட்சஷ

கண மானாலும் பொருத்தம் உண்டு.

3) மகேந்திரம்:

பெண் நட்சத்திரம் முதல் பிள்ளை

நட்சத்திரம் வரை எண்ணும்பொழுது 4, 7,

10, 13, 14, 19, 22, 25 என வந்தால் மகேந்திரப்

பொருத்தம் உண்டு.

4) ஸ்திரீ தீர்க்கம்

பெண் நட்சத்திலிருந்து பிள்ளை

நட்சத்திரம் 7க்கு மேல் இருந்தால் ஸ்திரீ

தீர்க்கப் பொருத்தம் உண்டு.

5) யோனி:

நட்சத்திரங்களுக்குரிய விலங்குகள்

பஞ்சாங்கத்தில் உள்ளன.

பகை விலங்குகளின் விளக்கம் கீழே

உள்ளது.

குதிரை – எருமை, யானை – சிங்கம், ஆடு –

குரங்கு, பாம்பு – எலி, பசு – புலி, எலி –

பூனை, கீரி – பாம்பு, மான் – நாய், ஆண் –

பெண் நட்சத்திரங்களின் விலங்குகள்

பகையாக இல்லாமல் இருந்தால் யோனிப்

பொருத்தம் உண்டு.

6) ராசி:

பெண் பிள்ளை இருவருக்கும் ஒரே

ராசியாக இருந்தாலும்

பெண்ணிற்கு பிள்ளை ராசி 7, 9,

10, 11. 12 இருந்தாலும்

ராசிப் பொருத்தம் உண்டு.

7) ராசி அதிபதி:

பெண் ராசிக்கு அதிபதி பிள்ளை ராசி

அதிபதி க்கு நட்பு அல்லது சமமாக

இருந்தால் ராசி அதிபதி பொருத்தம் உண்டு.

வசியம்:

பெண் ராசிக்கு பிள்ளை ராசி

வசியமாக இருந்தால் வசியப் பொருத்தம்

உண்டு.

வசிய ராசிகளில் விளக்கம் பஞ்சாங்கத்தில் காணலாம்.

9) ரஜ்ஜு (மாங்கல்யம்):

நட்சத்திரங்களுக்கு உண்டான ரஜ்ஜுக்கள்

பஞ்சாங்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பெண் ரஜ்ஜுவும் பிள்ளை ரஜ்ஜுவும்

ஒன்றாக இல்லாமல் இருந்தால் ரஜ்ஜு

அல்லது மாங்கல்யப் பொருத்த முண்டு.

10) நாடி:

27 நட்சத்திரங்களும் மூன்று பிரிவுகளாகக்

கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1)அஸ்வினி, திருவாதிரை

புனர்பூசம், .உத்திரம், அஸ்தம், கேட்டை,

மூலம்,

சதயம், பூரட்டாதி.

2) பரணி, மிருகசிரிடம், பூசம், பூரம்,

சித்திரை, அனுஷம், பூராடம், அவிட்டம்,

உத்திரட்டாதி.

3 கிர்த்திகை, ரோகிணி, ஆயில்யம், மகம்,

சுவாதி, விசாகம், உத்திராடம்,

திருவோணம், ரேவதி.

பெண், ஆண் நட்சத்திரங்கள் ஒரே பிரிவில் இல்லாமல் வெவ்வேறு

பிரிவில் இருந்தால் நாடிப் பொருத்தம் உண்டு.

எனவே மொத்தம் 10 பொருத்தங்களில்

6-க்கு மேல் இருந்தால் திருமணப்

பொருத்தம் உண்டு.

எனினும் கீழே கொடுத்துள்ள பொது

விதிகளையும் கவனிக்க வேண்டும்.

1) ரஜ்ஜு அல்லது மாங்கல்யப் பொருத்தம்

இல்லை என்றால் திருமணம்

செய்யக்கூடாது.

2) தினம், கணம், யோனி, ராசி, ரஜ்ஜு – இந்த

ஐந்தும் முக்கியமானப் பொருத்தங்கள்.

3) பெண், பிள்ளை இருவரும் ஒரே ராசியாக

இருந்தால் 10 பொருத்தங்களும் உண்டு.

4) பெண், பிள்ளை இருவருக்கும் ஒரே

நட்சத்திரமாக இருந்து பரணி, ஆயில்யம்,

சுவாதி, கேட்டை, மூலம், அவிட்டம்,

சதயம், பூரட்டாதி ஆக இல்லாமல்

இருந்தால் 10 பொருத்தங்களும் உண்டு.

இவற்றுடன் செவ்வாய் தோஷம் சமமாக

இருப்பின் திருமணம் செய்யலாம்.

Advertisements

One thought on “திருமணப் பொருத்தங்கள்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s