சிராத்தம் தர்ப்பணம்

சிராத்தம் .. தர்பணம் எந்த நேரத்துல செய்யனும் ……. !!

காலை நேர சூர்யன் குழந்தை என்றும்

நடுப்பகலில் குமரன் என்றும் மாலையில் கிழவன் என்றும்

சூரியனை பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள்.

ஆதலால் காலையிலும் மாலையிலும் சந்தியாவந்தனத்தின் போது மூன்று அர்கியமும் நடு பகலில் இரண்டு அர்கியமும் கொடுக்க சொல்லி யிருக்கிறார்கள்.

காலை முதல் நண்பகல் ஒரு மணி மட்டும் சூரியன் ஏறு முகம். பிறகு மாலை வரை இறங்கு முகம்…

ஸுரியன் ஏறு முகத்தில் இருக்கும் போது தான்

வ்ரதம். ஹோமம், பூஜை, தர்பணாதிகள் செய்ய வேன்டும்.என்றும் பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள்.

சூரியன் இறங்கு முகத்தில் இருக்கும் போது பூஜை, தர்பணம் செய்வதால் ப்ரயோஜனமில்லை

காலை ஆறு மணி முதல் எட்டு மணி 24 நிமிடம் வரை ப்ராத:காலம்.

காலை 8-24 மணி முதல் 10.48 மணி வரை ஸங்கவ காலம்.

காலை 10-48 மணி முதல் 1-12 மணி வரை மாத்தியானிக காலம்.

மதியம் 1-12 மணி முதல் 3-36 மணி வரை அபராஹ்ண காலம்.

மாலை 3-36 மணி முதல் 6-00 மணி வரை ஸாயங்காலம் என்று பெயர்.

ஆகவே நாம் எந்த திதியில் சிராத்தம் செய்ய வேன்டுமோ அந்த சிராத்த திதி

அபராஹ்ன காலத்தில் இருக்க வேன்டும்.அதாவது 3-36 மணி வரை இருக்க வேன்டும்.

இதை வைத்தே சிராத்தம் செய்யும் நாளை நிர்ணயிக்க வேண்டும்.

குதப காலம் என்பது ஸுமார் பகல் 11-30 மணிக்கு மேல் 12-30 மணி வரை உள்ள காலமே. கூடிய வரை இந்த நேரத்தில் சிராத்தம் செய்தல்- அதிகமான பலனை தரும்..

நமது முன்னோர்கள் ச்ராத்தம் நடக்குமிடம் வந்து காற்று வடிவில் ப்ராஹ்மணர்கள் உடலில் புகுந்துகொண்டு ச்ராதத்த்தில் தரப்படும் அனைத்தையும் ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள் !!

Advertisements

One thought on “சிராத்தம் தர்ப்பணம்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s