நமஸ்காரம்

image

தாய் தந்தையரின் பாதங்களுக்கு அல்லது மானிட சரீரமுள்ள எவருக்கேனும் நமஸ்கரிக்கும் பொழுது ஒரு முறை தான் நமஸ்கரிக்க வேண்டும். மூன்று முறை அல்ல. ஸ்வாமிக்கு மூன்று முறையும், சந்நியாசிக்கு நான்கு முறையும் செய்ய வேண்டும். நமஸ்கரிக்கும் பொழுது பாதங்களை தொடக்கூடாது. பாதங்களுக்கு முன்பு உள்ள இடத்தை நமஸ்கரிக்க வேண்டும். சிரம் தாழ்த்தி நமஸ்கரித்தாலும் பாதங்களின் முன்னே உள்ள பிரேதசத்திற்க்குத் தான். பாதங்களை தொட்டால் அவர்களின் சக்தி க்ஷீணிக்கும்.

தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷித: ஸ்ரீனிவாஸ் ஸர்மா 9789094777

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s