திருமெய்அஞ்சனம்

image

ஒரு சமயம் வேங்கடவனை தரிசிக்க திருப்பதி சென்றிருந்தேன்.தரிசனம் முடிந்ததும் , நான் உயர் அரசாங்க அதிகாரியானதால்,வேங்கடவன் மஹா ப்ரஸாதமாக (ஸ்ரீபாதரேணுகம்)சந்தனம் தந்தார்கள்.அன்று முன்னிரவிலேயே சிவாஸ்தானம் திரும்பி வந்து குருனாதருக்கு ப்ரசாதங்களை அர்ப்பணித்தேன். குருனாதர் மகிழ்ச்சியுடன் .
”வேங்கடவன் எப்போதும் ஏராள ஆபரணங்களுடன் குண்டாகக் குட்டையாக காட்சி அளிப்பார். இன்று புருஷசூக்தம் சொல்லி அபிஷேகம் செய்யும்போது ஒல்லியாக நெடிதுயர்ந்து காட்சி அளித்தார். எப்போதும் நிலையற்றுத் தாவிக்கொண்டிருக்கும் என் மனதில் அசாதாரணமான ஒரே சாந்தி! ப்ரார்த்தனை நிலவியது.”

”நீ தமிழில் பெரிய கவிஞன் ஆயிற்றே,அபிஷேகம் என்றா அங்கு சொன்னார்கள்?”

”திருமஞ்சனம் என்றார்கள்.”

”திருமஞ்சனம் என்றால் என்ன தெரியுமா?” ”பெரியவா சொன்னால் தெரிந்து கொள்கிறேன்”

”அஞ்சனம் என்றால் எண்ணை தடவறது; மெய்யஞ்சனம் என்றால் உடம்புக்கு எண்ணை தடவறது;திரு மெய் அஞ்சனம் என்றால் பகவான் திருமேனிக்கு எண்ணெய்
தடவறது.திரு மெய் அஞ்சனம்தான் மருவி திருமஞ்சனம் என்று ஆயிடுத்து.” இது பெரியவா வ்யாக்யானம் அபிஷேகம் பற்றி!

சொன்னவர் டி.வி ஸ்வாமினாதன் உயர் நிலை அரசாங்கப் பணியாளர்.

ஜய ஜய சங்கரா…..

தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷித: ஸ்ரீனிவாஸ் ஸர்மா 9789094777

Advertisements

One thought on “திருமெய்அஞ்சனம்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s