பரிகாரம்

ப்ரஹ்மக்னே ச ஸுராபே ச சோரே பக்ன வ்ரதே ததா | நிஷ்க்ருதிர்விஹிதா ஸத்பி: க்ருதக்னே நாஸ்தி நிஷ்க்ருதி: || ஸ்ரீராமாயணம் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் வால்மீகி மஹரிஷி கூறுவார். ப்ரஹ்மஹத்யை செய்தவனும், விரதம் செய்கிறேன் என்று செய்யாதவனும், கள் குடித்தவனும், திருடுபவனும், சிசுவதை செய்தவனும் – இவர்களுக்கு ப்ராயஸ்சித்தம் இருந்தாலும் செய்த உபகாரத்தை மறந்தவர்களுக்கு மட்டும் பரிகாரம் இல்லை.

தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷித: ஸ்ரீனிவாஸ் ஸர்மா 9789094777

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s