சக்தி பீடங்கள்

தேவி பாகவதம், ஸ்கந்த புராணம், பத்ம புராணம் ஆகிய நூல்களில் அம்மைக்கு 70 முதல் 108 வரை சக்தி பீடங்கள் இருப்பதாகத் தெரிவிக்கிறது.

வேதவியாசரின் தேவிபாகவதம் 108 சக்தி பீடங்களைப் பற்றிக் கூறுகிறது.

காளிகா புராணம் நான்கு ஆதி சக்தி பீடங்கள் இருப்பதாகக் கூறுகிறது. மேலும் ஆதி சங்கராச்சாரியாரின் ”அஷ்ட தச சக்தி பீட ஸ்தோத்ரம்” 18 மஹா சக்தி பீடங்களைப் பற்றிக் கூறுகிறது.

தந்திர சூடாமணி என்ற நூல் 51 அட்சர சக்தி பீடங்களைப் பற்றிக் கூறுகிறது.52 என்று கூறுபவர்களும் உண்டு.

லலிதா ஸகஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரத்திலும் ”பீடங்களும் அங்க தேவதைகளும்” என்ற பகுதியில் சக்தி பீடங்களைப் பற்றிய குறிப்பு உள்ளது. இதில் பஞ்சா சத் பீட ரூபிணீ என்ற வார்த்தை வருகிறது.

மார்க்கண்டேய புராணமும் திருவிளையாடற் புராணமும் 64 சக்தி பீடங்கள் இருப்பதாகத் தெரிவிக்கின்றன. இந்த 64 பீடங்களும் தேவி பாகவதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

சமஸ்க்ருதத்தின் 51 அட்சரங்களுக்கும் 51 பீடங்கள் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

நவ சக்தி பீடங்கள் என்ற ஒன்பது பீடங்கள் உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் இதற்கான நூல் ஆதாரங்கள் ஏதும் அறியப்படவில்லை.

நித்யோத்சவம், வாமகேஸ்வர தந்த்ரம் போன்ற நூல்களும் சக்தி பீடங்களைப் பற்றிக் கூறுகின்றன. இதில் ஒரு வகைப்பாட்டில் வந்த கோவில் மற்றொரு வகைப்பாட்டிலும் வரலாம். வராமலும் போகலாம். உதாரணமாக, அஸ்ஸாமின் காமாக்யா தேவி கோவில் அனைத்து வகைப்பாட்டிலும் வரும். ஆனால் கல்கத்தாவின் காளிகாட் காளி கோவிலானது ஆதி சக்தி பீடங்கள் மற்றும் 51 அட்சர சக்தி பீடங்கள் என்ற இரு வகைப்பாட்டிலும் வரும். ஆனால் மஹா சக்தி பீடங்களில் வராது. மேலும் பாகிஸ்தானின் ஹிங்குளாஜ் மாதா என்ற அட்சர சக்தி பீட கோவிலானது ஆதி சக்தி பீடத்திலும் மஹா சக்தி பீடத்திலும் வராது.

எத்தனை சக்தி பீடங்கள் உள்ளன என்பதில் பல்வேறு கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ளது போல எது சக்தி பீடம் என்பதிலும் பல்வேறு கருத்து வேறுபாடுகளும் சந்தேகங்களும் உள்ளன. உதாரணமாக தந்த்ர சூடாமணியில் இரண்டாவதாகக் கூறப்படும் சர்க்கரரா பீடம் கோலாப்பூர் மஹாலக்ஷ்மி கோவிலா அல்லது பாகிஸ்தானின் சிவஹர்கரையிலுள்ள கோவிலா என்ற சந்தேகம் உள்ளது.

இரண்டில் ஒன்றை மட்டும் சக்தி பீடமாகக் கொள்ளாமல் இரண்டுமே இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. சக்தி பீடம் என்பதற்கான பெரும்பான்மை ஆதாரம் கொண்ட கோவிலை முதலாவதாகவும் மிகக் குறைந்த ஆதாரங்களைக் கொண்ட கோவிலைக் கடைசியாகவும் வரிசைப்படுத்தித் தரப்பட்டுள்ளது. இதன்படி சர்க்கரரா பீடத்திற்கு கோலாப்பூர் மஹாலக்ஷ்மி கோவில் முதன்மையானதாகவும் சிவஹர்கரை இரண்டாம் பட்சமாகவும் தரப்பட்டுள்ளது.

எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் இது சக்தி பீடம் தான் என்று உறுதியாகக் கூறப்படும் கோவில்கள் மிகச்சிலவே. அவற்றில் முதன்மையானது மற்றும் எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் நிரூபிக்கப்படும் தலம் அஸ்ஸாமின் காமாக்யா கோவிலாகும்.

இந்தக் குழப்பங்கள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்கான மூன்று முக்கியக் காரணங்கள் பின்வருமாறு:

உள்ளூர் மக்கள் தங்கள் பகுதியிலுள்ள சக்தித் தலங்கள் மீது கொண்ட பக்தியும் ஈடுபாடும், நாளடைவில் பெருகிய சக்தித் தலங்களும் கலாச்சார மாற்றங்களும், புராணங்கள் மற்றும் தந்திர சூடாமணியில் உள்ள பழைய புராதனப் பெயர்களுக்கும் தற்போதுள்ள பெயர்களுக்கும் உள்ள மாறுதலும் வேறுபாடுகளும் (உதாரணமாக ப்ரக்ஜோதிஷபுரம் அல்லது காமகிரி என்று பழங்காலத்தில் அழைக்கப்பட்ட இடமே தற்போதுள்ள அஸ்ஸாமின் கவுஹாத்தி).

தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷித: ஸ்ரீனிவாஸ் ஸர்மா 9789094777

Advertisements

One thought on “சக்தி பீடங்கள்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s